Tapaa hemofiliaan erikoistunut psykologi

Tapaa hemofiliaan erikoistunut psykologi

Ana Torres Ortuño on psykologiaan erikoistunut filosofian tohtori ja hän työskentelee psykologina Murcian alueellisessa hemofiliayhdistyksessä. Tällä videolla hän kertoo, kuinka psykologit tukevat hemofiliaa sairastavia ihmisiä.

 

Ana muistuttaa kokonaisvaltaisen hoidon tärkeydestä hemofiliassa:

“Uskon, että nykyään on laajalti hyväksytty ja ymmärretty, että hemofiliaa sairastavat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, toisin sanoen monialaisen tiimin, johon kuuluu hoitajia, hematologeja, fysioterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Hemofilia on pitkäaikainen, krooninen sairaus ja joten hoito tulee suunnitella jokaisen tarpeiden ja vaatimusten mukaan.”

 

Mikä on psykologien tehtävä hemofiliaa sairastavien ihmisten hoidossa?

“Varmistamme, että he omaksuvat oikean asenteen sairauttaan kohtaan. Tämä tarkoittaa, ettei sairaus saa hallita elämää, vaan ihmisten tulee oppia selviytymään sairautensa kanssa ja pyrkiä elämään normaalia elämää. Hemofiliaa sairastavien tulee toki ottaa sairautensa huomioon, mutta sen ei tulisi koskaan estää heitä elämästä täyttä elämää.”

 

Mitkä ovat hemofilian vaikutukset mielenterveyteen?

“Luulen, etteivät potilaat aina ymmärrä fyysisen sairauden vaikutusta omaan mielenterveyteensä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisellä on mielenterveyden häiriö. Kyse on vain siitä, että voimme joissain elämänvaiheissa kokea epätavallisia tunteita ja tunneperäistä stressiä.”

 

Psyykkiset oireet ovat yhtä tärkeitä kuin fyysiset:

“Aivan kuten muidenkin, myös hemofiliaa sairastavien tulee huolehtia itsestään sekä fyysisesti että psyykkisesti. Meillä on sekä keho että mieli. Ihmisten tulee olla tietoisia siitä, että sairauden aiheuttamat psyykkiset oireet ovat aivan yhtä tärkeitä kuin fyysiset oireet.”

 

Psykologi ei koskaan tuomitse potilasta:

“Kun menet psykologin vastaanotolle, sinun on tärkeää muistaa, että psykologin tavoitteena on auttaa sinua, ei koskaan tuomita. Sinun tulee voida luottaa psykologiin ja kertoa avoimesti tunteistasi. Siten hän – kuten esimerkiksi minä – pystyy auttamaan. Ihmisten tulee luottaa eikä tuntea, että heitä arvostellaan. Heidän tulee kertoa avoimesti siitä, mitä oikeasti on meneillään.”